Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 45 )
in den mijnen gevonden wierd en die den naam van
erts gegeven word, — Het ijzer is het nuttigde van alle
metalen, doch liet leclijkften; het gout daarentegen, van
veel minder noodzakeJijJibeid, is fchooner en zeldza^
mer, daar het ij,zpr het overvloedijgften is, ■ .
. 8. ■
Dit is eeia fchoonC' proef van des Scheppers wijsheid;
■^ant "W'as het goL|d , bij deszelfs fchoonheid en glans ^
zoo nuttig als het ijzer, en kon met het eerde hetzelf-
d,en gedaan worde als met het laatfie , dit zou,^eker al
zijn waarde verliezen en ongebrulk,t ,llg^^exi. blij ven V—■
hadt integendeel het goud derzelver fchoonheit niet,
dan zouden het nimmer gebruikt worden, en niemand
29u4en.f<^e_moeite nemendit nuttcloozcu ijjeiaaJ ^uit
dp^ g^o^d ,le Iialen.: .. ,
; . ' - fi' ■ .
Toen jgij pnhjngs bi] aw,.vriend M. was, waar mijn
broeder ook wa?,, heb gij u toen nog. al wal vermaakt ?
en heb mijnen broeder hem daar nog al wei gedragen?
ik ben zullys vaq die losbol niet gewoon. —Hij is anders.^e-
woon^waar altijd gewoon, en heefyan zijn jeugd af ge-
wooi>.g^weesd, zijoineiginge de ruime teugel te vieren. —
M^^r: wanneer hij zich in iets heeft te buiten gegaan «
Ofltk naderhand gedraft door het k^ic.llende
natprouw, dac voor de gevoelige mensch niet om te
verdragen is,
C 2 Bij