Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 31 )
verhaald. — Maar was er dan niemand bij? Zoo ja,
Wien? en welke redenen had denzelven, zijn natuur-
genoot niet te redden ? Sommige menfchen zijn toch
verbaasd ongevoelig, en kunnen koelbloedig het onheil
harer modemenfchen aanzien. Zoo heeft men broeders,
dien haren zusters, en omgekeerd, zusters, welke hun
broeders den grootftcn ongelukken kunnen zien overko-
men , zonder een enkele traan te (lortcn. — Maar hier-
bij hangt ook veel van der mensch natuurlijk geftel af.
Deze zijn gevoelig, geene • ongevoelig-, eenige hebben
driftig, andere traag bloed -, en denzelfde menfche , die
in het eene oogenblik om een ongeluk fchreijen, kun-
nen hetzelve in de andere weder geheel vergeten zijn.
Wier huis ftaat heden verkocht te worden? welken
trekgeld is er op gezet en welke is den inzet ? — Door
welke makelaar zal het verkocht worden. — Door die,
welke onzen landerijen.geveild heeft en wier eerlijkheid
door zoo vele wordt tegengefproken. — Doch laatkwade
tongen fpreken -, ik houd hem voor een eerlijk man , de
menfche mogen zeggen, wat zij willen. — Wien
kan ook altijd voor de laster en voor kwaden tongen
fchootvrij zijn, welken zich immer om ons heen dringen
en onzen goede naam zoeken te bederven, die geen
gelegenheid verzuimen, uw, mijn , hem of haar, wien
het dan ook zijn moge, te lasteren. — Hij of zij, en in
het algemeen diengenen , denwelken zich aan zoodanige
vuige