Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 30 )
werk dien ik te doen, en in het kort, al den arbeid
dien ik nog te verrigten heb, houden mijn ganfche ziel
bezig, en geven hem ftoffen genoeg, om hem le ontledigen.
VII. HERHALING V4N AL DE VOORNAAM-
WOORDEN EM AL HET VOpRGAANDE^ DOOR EL-
KANDER, TOT NADERE OEFENING.
I.
Ik wenschte wel, dat al de menfchen hun beijverden,
het voorbeeld van Jozef na te volgen, dien, zoo wel
in zijn rampfpoed als in zijn verhooging, zich zelf ge-
lijk gebleven is. — Dezen brave zoon van den oude
aartsvader Jakob is voor hun, die onfchuldig lijden,
een troostrijk voorbeeld, om alles geduldig te onder-
gaan , wat den goede cn wijze Voorzienigheid hun heeft
opgelegd. '— Ook kunnen wij uit Jozefs voorbeeld lee-
ren , onze vijande hare fchulde te vergeven, hen kwaad
met goed te vergelden cn hen lief te hebben. — Wij
zien daaruit ook , hoe voor degeen die God niet verlaat,
eindelijk alles ten besten keerf, en dat hen dikwijls de-
zen ongelukken overkomen, om geene zegeningen te
bewerken.
a.
Glj. zelf', MejufvroüW! hebt het immers gezien, dat
den man, die voor onze huis in het water gevallen is,
voor dood werd opgehaald ? Men heeft mij dit ten minfle
ver-