Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 29 5
Maar heeft zij de waarheid gezegd ? Moet ik waar-
lijk dien armen bedelaarder en haars gelijken als mij
zelf en mijn gelijken befchouwen ? Ben ik verpligt, haar
te helpen en haar mijn onderfteuning aantebieden ? Heb-
ten den ongelukkige in der daad aanfpraakop mijn liefde?
zijn zij waarlijk mijn broeders en zusters, welke ik
als zoodanig hulp en bijdand verfchuldigd ben, die ik
in alle gevallen als dezulke moet behandelen ? — Ziet
daar, lieve kinderen! eenige vragen, dien ïk uw ter
beantwoording overlate, vraagt aan u zelf wat u eigen
hart u zegt, en rigt u naar derzelver uitfpraak, zoo
zult gij regtvaardig oordeelen en u fieeds pligtmatig
jegens de armen gedragen.
Bezorg den brief, die Ik u bij deze zende, nadat gij
hem zult gelezen hebben , op de post. — Geef het kind,
welk vader gedorven ij, een pak kleederen. — De
man, dien bij mijn geweest is; de vrouw, dien ik ge-
zien heb; het kind, dien daar loopt; de hond , dien.ik
gekocht heb en dien thans in den gang loopt; de knecht,
dien ik gehuurd heb en welke ik een goed loon beloofd
heb; het huis, wiens geve! voorover geflagen is; den
kat, wiens jongen verdronken zijn; de vijand, dien mi/
beledigd heeft en dien ik Vergiffenis gefühonken , hob;
de vriend dien ik een brief moet fchrijven; de pennen
dien ik te vermaken , de boeken dien ik te lezen, het
werk