Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C a8 )
iets voor ongelukkigen weezen bij te dragen •, en wien, bij
welke het menfcliengevoel niet geheel verftoinpt is, zal
weigeren, hierin den behulpzamen hand te bieden?
Men moet immer hem, dien ongelukkig is, als zijn
broeder befchouwen, zich zelf eens in zijn Hand ver-
beelden , en zich dan afvragen, wat men gaarne hebben
zou , dat anderen ons deden ? — Is deze vraag beant-
woord , wel nu! zoo"li5ndele men volgens de les van
Jezus: „ wat gij wilt, dat u de mensche doen zullen,
„ doet gij hen ook alzoo."
6.
Den armen vrouw, die gisteren bij mijn kwam,,
zeide mijn het volgende: „ Mijn Heer! gij zijt verpligt,
„ mijn, hoewel ik arm ben, als uws gelijken te be-
„ fchouwen. De meesten uwer, dat is de meeste van
„ uw ftand, vergeten te dikwijls de les des goddelijken
„ Christendoms, dat alle menfchc broeders en zusters
„ zijn. Ik zelf en mijns gelijken, wij ondervinden
„ maar al te dikwijls den trotschheid der rijke-, en vele
„ hunner, zoo zij ons al iets geven, werpen ons die
„ gift toe, zoo als men een hond , iets toewerpt. —
„ Da meeste onzes dulden dit gelaten; maar ik, de
„ waarde van de mensch kennende, kan zulks niet
„ zonder den innigfte fmart aanzien, enz : " 'Ik ver- ■
wonderde mij over de redene dezer vrouw, cn nam
voor, naar haar af:;omst oaderzoek te doen.
Maar