Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 27 )
voordccle van hem zelve, te bedriegen, zal hij den-
zelven niet laten voorbijgaan , want hij loert op
uw en uwer gelijken , dien eenvoudig genoeg zijn,
zijn listige ftreken niet te' doorgronden. Vermijd hem
daarom liever zorgvuldig, en, fchenk hem u vertrouwen
nimmer, want gij zoudt het u zelf te wijten hebben,
wanneer gij na dezen waarfchuwing nog bedrogen werdt.
Den Predikant, dien op het naaste dorp woont, en
die tevens fchoolopziener is, hield in den voorgaande
week, bij gelegenheid van het openbaar examen des
dorpjeugds, een zeer eenvoudig, doch daardoor zoo
veel te fchooncr redevoering tot de kinderen, die men
met prijzen begiftigd had. c~ Hij fprak tegen de boeren-
kinderen als tegen zijner gelijken, en bragt hun de
pligten, die hun, in haar ftaiid waren opgelegd, op een
bevallige wijze onder het oog. '—Ik kon zien , dat die
redevoering des Predikants op vele hunner indruk
maakte-, de meisjes waren over 't algemeen bijzonder
getroffen-, twee haars of van haar gingen, na den afloop
des plegtigheids, de brave predikant, voor zijn welmcc-
nende lesfen, uit allen naam, dankzeggen.
5-
Gisteren is de vrouw ter aarde befteld, wiens man.
onlangs verdronken is, en wiens kinderen daarop door
ons in het weeshuis befleed zijn.—Zij, welks omftan-
digheden het maar eenigzins toelaten, zijn .toch verpligt,
iets