Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
' ( 26 )
beesten« en ik hoop met dezelve nog menig toertje te
doen. — Mijn rijknecht, die ik uitgezonden had om
dezelve te begeleiden , heeft een huns bedorven , door
hetzelven in hét zweet te rijden en daarna laten ver-
kouden.
2.
Denkt gij binnen kort den Heeren NN. te fpreken ?
zoo ja, doe mijn dan het vermaak, hen te zeggen,
dat ik hen deze week bij mij verwacht. Gij wilt
dit immers wel voor mij waarnemen ? zeg hen ook,
_dat ik hen het boek, welken zij mij geleend hebben,
met dc eerfte gelegenheid zal terug zenden, ik zou
het^ wel reeds aan hen gezonden hebben maar daar
het thans zulke flordige weder is, vreesde ik, dat den
knecht, dien hetzelve brengen zoude, het door de
regen nat zou laten worden , want dat zou ik hem nooit
kunnen vergeven , en de eigenaars zouden regt hebben,
zich over mijn te beklagen, daar ik hun eigendotn,
die zij mij zoo vriendfchappelijk geleend hadden, niet
beter in acht natii.
3-
Die een put voor een ander graaft, valt daar zelfs
in. — Dit is een fpreekwoord, dat in alle tijden
door den ondervinding is bewaarheid geworden. —
Vertrouw diegene niet, wiens oogmerken en plannen
immer als in een digten fluijer gewikkeld zijn; zoodra
hij de gelegenheid yoor hem open ziet, om u, ten
voor-