Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 25 )
tracht, leeft noch aan dezen, noch aan geone zijdo
des grafs ongelukkig.
Hebt uw vijanden lief, zegent hen die u v^ervloeken,
doet wel de geene die u haten en bidt voor de geene
die u geweld aandoen en veï^volgen. y— Zie daar de
fchoone zedeleer des ChristenJoms! wenfchelijk ware
het, dat men derzelven algemeener betrachtte. — De
gene te zegenen die ons vervloekt, de gene wel te
doen die ons haat, voor die geen te bidden die ons
geweld aandoet, is zeker een grooten taak; doch de
belooning is ook alleruitstekenst, want den^f<^ea, die
deze les heeft voorgefchreven, heeft ook gezegd : „Indien
„ gij uw vijanden hare misdaden vergeeft, zoo zullen
„ den uwen ook vergeven worden, door u vader die
„ in den Hemelen is."
VI. PERSOONLIJKE, WEDERKEERIG^ EN BE-
TREKKELIJKE VOORNAAMWOORDEN.
I.
Dezelfden man, dien heden bij mijn geweest is,
zal morgen bij uw komen en uw den boeken brengen ,
dien ik van u geleend heb. — Ik heb denzelfden met
aandacht en vermaak doorgelezen , want zij waren waar-
lijk fchoon. — Den paarden, welken ik uit Holllein
ontboden heb, zijn heden aangekomen ; het zijn fchoona
B 5 bccs-