Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
hebt gij over zijn gansch karakter geveld? — Maar
zeg mij nu eens, welken van uw vragen zal ik eerst
beantwoorden ? Gij vraagt zonder een antwoord af te
wachten 5 en welke verfiandige mensch doet zooveel vra^'
gen op eenoiaal ?
6.
De geene, die met zijn lot tevreden Is, leeft geluk-
kig-, maar den gene, die onvergenoegd leeft, treffen
allerlei verdrietelijkheden. — Veie geleerden verfchillen
over fommigen oorzaken en werkingen in den natuur;
dezen zeggen hier dit, geene dat van. — Aan welke
uwe vrienden zal ik' het nieuws vertellen, dat gij mij
beden hebt medegedeeld?— Zég het aan deze , maar niet
aan die, want dezen zal het voordeel, gene zou het
fchade veroorzaken. — Laat orde in al uwe zaken
heerfchen, want diengenen, in wiens zaken wanord^e
heerscht, leeft zieh zeiven en anderen tot last.
)
7. .
Dien man is geleerder dan dezen en dezen wijzer
dan dien. Op welken wijs kunt gij dit verklaren, mijn
jonge vrienden? Is dan diegenen, die den geleerdftea
3S, tevens niet de wijste ? Of ftaat de geleerdheid van
deze met de wijsheid van gene in gqene noodzakelijke
verband? Heeft dit kind of dat de meeste verdiende?
is hét deze jongeling of die, deze jonge dochter of die,
aan wie de prijs toekomt? — Hij ,' die zijn pligi be-
tracht