Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 23 )
„ waró, want den gezondheid is de beste fchat op dezen
M aarde denzelven veredelt alle genoegens en verzacht
„ alle fmarten. — U voor 't overige niets te melden heb-
„ bende, blijve ik, na groete van mij en de mijne
„ aan u en de uwe
„ Amsterdam, „ Uwen getrouwen Vriend
„ de sojulij 1821. „ N. N."
Wel nu; wat dunkt u van dezen meesterftukje?
4.
Welken man, welke vrouw en welke kindere hebt gij
boeken gegeven ? en welke was den inhoud diens boeke?
Van wie hebt gij die zilvere inktkoker gekregen ? en
aan welke uwer kinderen hebt gij dat nieuwe pennemes
vereerd? — Wie hjeeft u gisteren een bezopk gegeven ,
en wie had hij bij zicli? — Welke is het naarstigfle
dezes kinderen ? Zeg mij dit, opdat ik dezelve een
belooning geve-, want wien zou een naarstigen en ar-
beidzame jeugd niet beminnen ? en wien is dezen dier-
barer dan de ware menfchenvriend ?
5.
Wat voor een of welke vrouw is heden morgen bjj
u geweest, en van hoedanig een kleur was haar klee-
ding? — Wie was bet onderwerp van uw gefprek en
in v/elken opzigt befchouwdet gij hem ? — Welk zijner
hoedanigéeden bevalt het meest ? en welken oordeel
B 4 bebt