Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
Vertrouw mijn broeder noch den uwen, want dio
beiden fpannen zamen om ons een pots te fpeJen.
Uw vrienden en den onze hebben mij hiervan onderrigt
en mij voor deszelfs lagen gewaarfchuwd dezen en
genen zal ons wcl aan boord klampen, om als vrienden
met hen oni te gaan, om zoo üwe gevoelens en den
mijnen te leeren kennen; maar laten wij den een noch
de anderen vertrouwen en zorgvuldig op onzen hoeden
zijn, — De heeren H. en P. zijn heden bij mij geweest;
zij fpraken van uwen broeder en dOT,hunne,^et veel lof;
doch van de mijne fprekende, verhaalden zij niets dan
allerlei onheil, door hun vrienden en de zijne gedicht,
waarvan hij, mijnen broeder namelijk, de voornaamfte
aanlegger is.
Lieven Kindere, die dezen opdelle verbeteren moet,
onlangs ontving ik van een mijner vriendg' deze brief:
„ Lieven Vriend!
» ik hoop gij en den uwe bij de ontvangst dezer in
„ de beste wetftand verkeeren zult; denzelven dient
M eigenlijk, om u van mijn gezondheid en van die der
» mgnö te verzekeren. — wij genieten benevens den
» onze de beSte welvaart en hebben in geen drie jaar
„ Doktpr', Apotheker lioch iemand der hunne in huis
„ gehad. Wenfchelijk ware het, dat dit iederer lot
ware ,