Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C SI )
Wanneer wij in het ongeluk gedompeld zijn, en dan
^eenen troost ons laaft, de tranen geener vriend zich
met onze tranen vereenigen, wij geen deelgenoot in
onze rampen hebbeji, en zoo al den zwaarte der onge-
luk alleen gevoelen, o! dan zijn wij diep ongelukkig!
En welken grievenden aandoeningen moeten zij dan
niet hebben , wier lot het is , zoo alleen le lijden! —
Neen, laten wij de band der broederfchap naauw toeha-
len , om zoo in vreugde en droefheid deelgenooten te
hebben.
«
V. BEZITTELIJKE , AANWIJZENDE EN VRAGE?JDE
VOORNAAMWOORDEN, ZOKDEK VERBINDING MET
ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN,
I.
Is dit uwe boek of het zijnen? Neen, het is het
haren, — Welken van dezen twee hoeden is den uwen ?'
X)ien met den breeden rand, en den anderen is dien
/
van mijn broeder. Ik kèn de mijne te goed, om de-
zelve niet van anderen te kunnen onderfcheiden. De
paarden, die gij daar ziet, zijn den onzen; maar dien,
welke buiten op het land loopen , zijn de uwe. — Lieve
broeder I gehoorzaam toch u vader en de mijne; hier-
door zult gij u geluk cn het zijnpn bevorderen.; Onze
zusier verliest het haren nooit uit het oog,y' ^daarom is
2ij altijd vergenoegd.
B ver-