Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
C so )
20.
Velen menfchen verbeuzelen hun kostbare tijd met
nietswaardige verrigtingen. — Hoe- onverftandig han-
delen zulke menfchen, daar zij de weinigen oogenblik-
ken hunner leven wegdroomen ! en hoe zullen zij zich
bevinden aan het einde dezes verbeu,-ïclde leven ? Zul-
len zij dan met een kalme oog op hun gedrag en'op ha-
ren levenswijze terug zien? Zullen zij zich het ver-
lies van bunnen kostbaren tijd niet beklagen ? Welken
hoop zullen zij hebben op hunne gelukkige Hergang
uit dit naar een beter leven ? Zullen zij naar da( beter
leven reikhalzen ? Zullen zij zonder fchroom vo^r de
regterfloel hunner en onzer algemeene Regter durven
verfchijnen? Zullen hen dan denzdfden gedachten be-
zielen die zij hie&hadden, daar zij hun tijd niet acht-,
ten? Zullen zij. "...dan, genoeg vragen; den men-
fchenvriend laat deszelfs beantwoording liefst aan an-
dere over.
21.
,De leden derzelfde huisgezin moeten elkander bij-
jRaan, zoo als den leden derzelfde ligchaams elkander
dienen moeten 5 om onderling aan hun beftemming te
beantwoorden. — Geene lid is daarvan uitgefloten. —
Zoo moeten ook de bewoners deszelfden buurt, den
burgers deszelfde ftad , en de ingezetenen deszelfde land,
elkander in nood en dood befpringen- — Zij hebben
allen dezelfde regten en hetzelfde algemeen belang.
Wan-