Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 19 )
i8.
Mijn zuster is ook een brave meisje. ,Gij kent haar.
t)enzelfden daden, die uw broeder zoo veel eer aan-
doen , zijn door haar ten opzigte uwer familie verrigt.—-
Zonder zich om den moeite, daaraan verknocht, tei
bekommeren, heeft zij het huishouden uwer oom, dia
toen geen huishoudfter had, geheel alleen opgehouden,
en dat zonder eenigen de minfte belooning te vorde-
ren. — Zij verdient onzen goedkeuring ten volle, en
' maakt zich dezelve waardig, niet alleen door de roem ^
harer dienstvaardigheid, maar ook door haren zedigety'
karakter. — Onthoud haar noch uw broeder dan uw
billijke lof en de eerbied uws harte, welke ik weet,
dat gij gaarne aan waren verdiensten we^fchenkt. Uwen
bekenden regtvaardigheld, uwe welwillendheid en de
erkentenis uwer edelen gevoelens doen mij op de ver- .
vulling diens bedens hopen.
19.
Denzelfden man , die u gisteren in het bosch ont-
moette, ontmoette mij heden met dezelfde lange,dikke
fiok , dien hij gisteren bij zich had. — Dezen en genen
vrienden hebben mij voor die man gewaarfchuwd. —
Aan welke kant van het bosch is hij u ontmoet ? In
welken, kleeding ? en met welke antwoord hebt gij zijn on-
b.efchefden vraag afgewezen ? — Sommige menfchezeggen^
dat hij tot eene bende ftraatroovers behoort, die zich op
der menfchen geld en dus ook op haar leven toeleggen.
Ba- Ve-