Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 15 )
ftek lekkeren gebakken taarlT, benevens eene dozijn
Engelfclie roomfcliale, van een haar vriendjnne ten ge-
fchenke gekregen. — Zij had den fchale op den tafel
gezet en den taard daar boven op gelegd, en "ging nu
de kamer uit. — Den kleinen Joli, die zich volgens
gewoonte ook in de kamer bevond , fprong , zoodra
zij weg was, op de tafel en de taard er afhalen.
11.
Juist was hij hiermede bezig , toen zijn meesteres
weder in de kamer trad. — Nu wilde hij fpoedig zijn
prooi bemagtigen, nam denzelven in zijn, bek en trok
hem zoo van de tafel af; doch ongelukkig was hij met
de nagels op den fchale gaan staan, en haalde daardoor
meer dan de helft der fchale mede van den tafel,
waardoor dezen nieuwen lievelingen der dame op de
grond aan stukken vielen. — Zijn meesteres, hierover
ten hoogde vertoornd, nam de fnoepacbtige bond bij
zijn oorcn cn wilde hem duchtig afrosfen; doch deze,
aan zulkcn liefkozingen niet gewoon, beet haar ge-
voelig in haar hand en krabde haar in 't gezigt.
12.
Vaadit oogenblik af verloor den vleijenden Joli de
liefde zijner meesteres en werd buiten de kamer naar.
de tuin verbannen. — Hier krabde tiet boozen dier al
de bedde met aardbeziën op, en maakte e^ geduehto,
verwoesting. — Toen de dame dit vernam hij
ge-