Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 14 )
ft.
met een lief, aangenaam deuntje. — Voor deze Canari-
vogel droeg zij ook alle mogelijken zorg, en hij was
den derden lieveling dezer goedbartigen dame, die
geen kindere had, en daarom al haar liefkozingen aan
Joli, Mignon en de cai-mrievogel befteedde.
9- f
Cartouche., den groote bulhond dezes dame ,
deelde wel het minst in haar gunst. Dezen waakza-
men en getrouwen dier, dat dag en nacht Voor huis
en hof de wacht hield,'fprong, bij den aankomst zijnes
meest^resfes, niet tegen haar fchoot op, kwam niet b'ij
haar onder den tafel leggen, noch fprong op hare fchou-
der, om de beetjes uit-haar hand te pikken; en daarom
was hij haar lieveling niet, oflchoon hij haar dikwijls
door zijne waakzaamheid de gewigtigfte dienste bewe-
zen had. Hij leefde vergeten en ongemerkt daaiheeii
en betrachtte flechts zijn fchüldige pligt.
10,
Zoo ziet men dikwijls, inden beloop der wereldsche
zaken , dat den laaghartigen. vleijer de eerlijke en wel-
meenende ^rger wordt voorgetroWcen •, doch den eer-
ften wordt ook dikwijls ontmaskerd en den laatften in
zijn regten herfleld., — Dit gebeurde ook in het huis-
gezin der meergemelden dame. — Het volgend geval
maakte in haren gezindheden een .aanmerkelijke veran-
dering. — Op zekere dag had dien dame een bij uit-
Hek