Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 12 )
Den heer P. heeft mij heden morgen met eenen be-
zoek vereerd, en mij daarbij verhaald, dat men zijn
vader een zeer vereerende post heeft opgedragen. —
Dien post is ook tevens zeer voordeelig-, nu, ik gun
denzei ven die brave man van harte, want hij heeft
zich in dezen en geenen netelige omflandigheden,
waarin hij gewikkeld geweest- is, immer betoond,
een regtfchape man te zijn.—Vele geleerden verfchil-
len dikwijls in kleinen bijzonderhed(^ die den moei-
te niet waard zijn, er een enkelde woord over te re-
dekavelen ; en evenwel zijn er fommigen onder dien
beeren, die elkander om-beuzelingen in de harnas ja-
gen./
5-
Zekere dame had eenen schoothondje, en daarbij
nog een groote bulhond, benevens een kat en een
canarievogeltje. — Zij maakte, op haar manier, in de be-
handeling dezes diere onderfcheid tusfchen deszelfs
deugd en ondeugd, zoodat zij, wanneer een haars
vier huisdieren een edelen daad gedaan had, het goe-
den beest daarvoor met lekkeren beetjes beloonde,
doch ook met slagen ftrafte, wanneer hetzelve misdaan
had.
6.
Geen dezer huisdiere wss meer den lieveling van
den