Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( lO )
goeddoende en weldadige Schepper ia de dage uwer
jongelingfchap, eer den kwaden dagen komen en den
jaren naderen, in welke gij zult zeggen: ik heb gee-
nen lust in dezelve. Dit is een gulde regel, kindere!
die den wijzen Salomon der jeugd heeft voorgefchre-
ven.
4-
Het leven des mensches is niet gelijk aan een flille,
zachte voorcvloeijende beek, noch aan een woedende,
onftuimigen zee, maar aan een bijj afwiifeling gelijke
en hobbelige weg, die, onder het beduur eens goeden
en wijzen Voorzienigheid, van den wieg naar het graf
loopt, en ons eindelijk in *t vaderl.ind der rust
brengt.—Ue voor de booswicht zoo vreesfelijke|en
fchrikverwekkende dood is ypor de brave man ecnen
goeden vriend en trouwen leidsman, die hem, van de-
ze plaats des voorbereidings, in de zalige fchoot zijns
goedertierne Hemelsche Vaders overbrengt. '
IV. ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEU^ MET
BIJVOEGELIJKE NAAMWOORDEN EN BEZITTELIJ-
KE , AANWIJZENDE EN VRAGENDE VOORNAAM-
WOORDEN VERBONDEN.
Dezen boeken zijn den schoonften uit mijn gansche
boekenkas, zorg, dat gij er geen vlakken op maakt.—
Uwen braven, liefhebbende vader heelt u, zijnen on-
dank"