Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
» C 9 )

uitmaken, maar alleen deugt en goede zeden. — Bevlij-
tigt U dus, lieven kinderen! om niet alleen uw ver-
fland te verrijken met nuttigen wetenschappen, maar
ook uw hard te verfleren met deugd en godsvrucht,
en uwe zeden, door den beminnelijke befcheidenheit,
de waren welvoegelijkheid en broederlijke dienstvaar-
digheid, te befchaven.
2.
Geef de luiaard nuttige bezigheid, en hij zal zich
verbeelden, dat gij hem grooten ongelijk doet; geef
den ipeler geld, en in ééne avond zal hij uw gift
met den rust zijner ziel op den fpeeltafel zetten , en
beiden verliezen. De gift, die gij hem geeft, is dus
voor hem een gift, dat aan den rust van zijn hart
"knaagt.—Reken nimmer op den dankbaarheid der fpe-
ler, want zoo ras het geld verfpeekl is, is den wel-
daad vergeten , en hij hunkert naar nieuwen.
Veroordeel uwen^natuurgenoot nimmer, opdat gij
niet v^ordeeld wordet. — Qe braafste man kan fom-
tijds een nog Hechter daad verrigten dan den over^e-
gevenften booswicht, indien wij namelijk, naar de ui-
terlijken aanzien cordeelen; maar zien wij op de gront
des harte, dan verschijnt alles in een geheele andere
licht.— Geef uwen haastenfl||||^.es naasten is, en
vergeet deze heiligen pligt^Hmmer. — Eert uwen
A 5 f goed-