Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
' CS,
prachtig, maar ongezond—Men moet met geene ijze-
re fporen in een marmers gang loopen.
Jan is groot en zwaar, Piet is grooter en zwarer,
maar Klaas is de grootsten en de zwaarften van hun
drieën. Geef mij het goedße boek uit uwe boekeu-
kas, opdat ik er een goeder gebruik van make dan
gij. — Den Heer N. heeft veel geld en is dus rijk;
den Heer ß. heeft veelder geld en is dus nog rij-
ker; en Mejufvrouw L. heeft het veelfte, en wordt
daarom voor den rijksten van de geh'eele ßad gehou-
den.— Weik van deze kinderen heeft weinig verdien-
sten?, wie nog weinigef?. en wie den weinigllen ? —
Uwe kamer is ruiin, gemakkelijk cn helder; den
mijne evenwel is nog r,uimer, gemakkelijker en
helderer; en die van mijnen Neef Js de ruimste, ge-
makkelijkste en heWerde des geheelen llads. — l^n
Hamburger schipper heeft schoons, geteekende prenten,
keurigen gewerkten lijsten cn fijne geflepen glafen
medegebragr. y^
III. HERHALING VAN HET VOORGAANDE
DOOR ELKANDER, TER NADERE OEFENING.
■ .....' X
Den besten en verstandigftqq niensche van alle tij-
den en plaatfen zijn daarin pvereengekomen, dat den
rijkdom, eer noch a»nzien -des menfchcs ware geluk
uit-