Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
, ( 6 )
fiadoet wat hij cic mcnsch ziet doen; cn daarom noemt
men met regt, een mensch, .die iemand alles nadoet,
eqn aap, even als men een mensch, die den woorde
eens anderen napraat, een'papegaai noemt.
^S^delijk zal ik u nog een korte fchets van de oli-
fant ^ven. — De groote van het ligchaanj^ der olifant
is verbazend, zijnen fnuit is doorgaans, ruim vier voet
lang en bekwaam tot allerhanden bewegingen. — ifij
heeft twee lange, grooten, zware, vooruitflekenden
flagtanden, die foms 'ieder tweehonderd pond wegen
cn zeven voet lang zijn. — Dit loggen, zwaren en
lompen dier kan evenwel bewonderenswaardige kunsten
doen,
zoo als, bij voorbeeld, met de fnuit een kurk
van een flesch aftrekken, den flesch daarop van de grond
halen en dezelve ledigen. — Doch dit alles is geen re-r
delijke denkvermogen noch oordeel, dat den mensche van de
dieren onderscheidt, maar flechts een natuurlijken aandrift.
IÉT
♦De^jrote, hoogte en dikte van, gindfche toren is
nietje yRrgelijken bij den groote, hoogte en dikte
van 'de porceleine toren te Nankin, in China. — De ze-
den en gewoontens der ouden Batavieren verfchilden
zeer veel van onze hedendaagfchen zeden en gewoon-
tens. Dis eenvoudigen menscho hadden veel minder
behoeftens en begeertens dan wij', en leefden daarom
veel geruster en gelukkiger. — Den gedeeltens, die er
• nog