Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 3 )
II. ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN , BIET
LIDWOORDEN EN BIJVOEGELIJliE NAAMWOORDEN.
1.
Dsn kleur van de leeuw is rosachtig bruin; hij heef
een breeden muil, langen mane en een lange staart,
aan welks einde een bosje haar zit.—Den leeuw is
wel een verscheurent, doeÏK-tevens een zeer edelmoe-
dig dier-, wanneer hij een mgnsch en een beest ziet,
en den honger hem tot den aanval noopt, zal bij de
mensch verschoonen en het beest aanvallen.
2.
Men heeft menigvuldige voorbeelden, dat den moe-
digen leeuw zoo tam is geworden als eenen hiiishont,
vooral wanneer men hem een weldaad bewezen had,
want hij is zeer dankbaar. ■—Den wilden en woesten
tijger daarentegen is van een yalsche, wreeden en ver-
scheurende aard; deze verscheurt niet slechts uit nood-
zakelijkheid , wanneer hij groote honger heeft,t inaar als
het ware uit vermaak--Den aard van dezen \Voesten
boschbewoner is daarom best bij de aard dos valsche
en listigen kats te vergelijken, terwijl er tusschen de
aard van den getrouwe en dankbare hond en dien van
de edelmoedige leeuw mede eenige overeenkomstate
vinden is. *
«»
A a ' Den