Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERZAMELING
VAN
OPSTELLEN MET FOUTEN.
--
I. ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN MET
LIDWOORDEN.
I.
\ :
Den man fpreekt; den hond blaft-, den mensch It
verhevener dan den dieren, de Schepper der hemel
en der aarde^eeft hem boven het redelooze vee, verre
verheven.—ben Kinderen, die hunnen pligt betrach-
ten, wordert^beloond; maar den joijge lieden, die de
tijd verwaarloozen , worden gcftraft..
a.
Wie gaan daar ? Eenen man, een vrouw en een kind.
Het huis der man , het kleet des vrouw en het speel-
goed des kints.—Den bezittingen des menfchcs ca
äen rijkdomme des werelts moeten hem veel minder
Waard zijn , dan den befchaving zijns verstand en de
ireredeling van zijnen geest of zijns geests.
A . . . Zegt