Boekgegevens
Titel: Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Auteur: Andriessen, J.
Uitgave: 's Gravenhage: W.K. Mandemaker, 1821
Ter drukkerije van de gebr. Giunta d'Albani
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1028
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206092
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Opstellen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van opstellen met fouten, tegen de taal, spelling, woordvoeging, enz.
Vorige scan Volgende scanScanned page
ÏV VOORBERIGT.
in het JluJcje, onder IV, c e/z <3 , fouten foar-
Jcomen^ weiher 'verbetering een meer geoefend
doorzigt en een fcherpzinniger oordeel vordert ^
dan men gewoonlijh in linderen ver onderfieilen
kan» —En waarlijh ^ deze aanmerking fchijnt
"vrij wat grond te hebben ^ maar wanneer men
bedenkt, dat ik bij de zamenjieliing dier opjiel--
len ooh alleen de meestgei^orderde leerlingen
op het oog had ^ die hier ^ even als de eerstbe-'
ginnende in de gemalheUjhjie opjiellen^ voor-
lichting en teregtwijzing van den onderwijzer
ontvangen , dan zal dezelve fpoedig vervallen ^
vooral^ wanneer men de aanleiding niet mis-
kent ^ welke juist deze moeijelyke opftellen ei-'
genaardig aan de hand geven, om de leer-
lingen in den eigendommelijken geest onzer
fchoone taal te doen indringen ^ daar ook de
geoefendfie onderwijzer vele van de hier voorkok-
mende gevallen^ zonder zoodanige; opzettelgke
aanleiding ^ al ligt over het hoojd ziet^
En hiermede aeht ik deze aanmerking ge-
noegzaam wederIegd te hebben y terwijl ik voorts
alle befchcidene bedenkingen en teregtwij^ingen
met dankbaarheid zal ontvangen.
Mogt dit werkje door mijne amhtgenooien met
graagte onivangen en door de Nederlandfche
jeugd met vrucht beoefend worden ^ zoo zou ik
de moeite^ door mij aan de vervaardiging van
hetzelve hefteed^ meer dan dubbel beloond achten^
's Gravenhage , , ^E scHRiaVER.
Augus tus 1 ö 2 X.