Boekgegevens
Titel: Gemakkelijke voorstellen uit de algebra of stelkunst: ten dienste der scholen en bij bijzondere lessen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: J. Kuijpers Hz., 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 171 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206070
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Redactierekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemakkelijke voorstellen uit de algebra of stelkunst: ten dienste der scholen en bij bijzondere lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- ^ -
den kenty mij zulks geteedclijk zal toe*
fïaün. Dat kinderen door bet beoefe»
nen der Algebia of SceIkun^c ook in vaar^
digheid ten aanzien der overige deelen
der rekenkunde, aanmerkelijk gewin-
nen ^ lijdt geene bedenking; en dat het
een juist vnddel ter verjiands oefe-
ning hij hen is, behoeft evenmin be^
toog. Offchoon fommige Leerlingen in
latere jaren de oplosfïngen der A^ge*
bra'ïTche Voorftellen niet fchijnen te be-
hoeven^ zoo kan het toch evenwel voor
hen zeer nuttig zijn^ indien zy dezel-
ve in hunne jeugd geleerd hebben. En
welk eene vreugde genieten de kinde^
ren thans niet^ wanneer het hen gelukt^
een zoodanig voor ft el optelosfenl in rijpe*
re jaren zal bun zulks no^ meer tot ge*
noegen vertrekken, wijl het altoos eene
blijde berinnering is aan den welbefte^
den tijd.
Dat deze mijne poging firehken moge ,
ombit resds zoo aanmerkelijk verbeterd
on»
1