Boekgegevens
Titel: Gemakkelijke voorstellen uit de algebra of stelkunst: ten dienste der scholen en bij bijzondere lessen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: J. Kuijpers Hz., 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 171 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206070
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Redactierekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemakkelijke voorstellen uit de algebra of stelkunst: ten dienste der scholen en bij bijzondere lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4 )
78.) ic| guld.
79.) 8 uren van Ant-
werpen en 16 uren
van Leijden ontmoet-
ten zij elkander; die
van Antw. legde dage-
lijks en die van
Leijden 4 uren af.
Sc.) De bode van
Duinkerken legde alle
dagen 5, en d^ie van
Steenwjjk 8 uren af.
Zij ontmoetten elkan-
der 30 uren van Duin ■
kerken en 48 van
Steenwijk.
81.) 22 uren van Ber-
gen op den zoom en
ló uren van Does-
burg. Die van Does
tiurg 5 j en die van
Bergen-op den zoom
7j uren des daags.
82.) De boden ont-
moetten elkander 14
uren van Woerden en
29 uren van Gronin-
gen. Die van Gronin-
gen ging dagelijks 51 I
en die van Woerden
uren.
83.) Die van Berlijn
3|en die van L.unen-
burg mijlen dage»
lijks. De plaats, waar
zij elkander ontmoet*
ten was io| mijlen
vanBerlijnen 195 mij-
len van Lunenburg.
84.) 42 mijlen van
Maagdenburg en 67
mijlen van Panjs. De
bode van Maagden-
burg gaat dagelijks4|
en die van Parijs
mijlen.
85-) 135 en 15 gl.
86.) 160 en 140 gl.
87.) A 120, B 150
en C 90 gl.
88)A225enBi75gl
89.) A BS en
C lof gl.
90.) A5,B i0,C30
en D 120 gl.