Boekgegevens
Titel: Gemakkelijke voorstellen uit de algebra of stelkunst: ten dienste der scholen en bij bijzondere lessen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: J. Kuijpers Hz., 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 171 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206070
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Redactierekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemakkelijke voorstellen uit de algebra of stelkunst: ten dienste der scholen en bij bijzondere lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 49 >
150.) Een Koopman heefc 12 ponden
van zekere goederen voor 15 gl. 4 (tv.
gekocht. De goederen zijn van onder-
fcheidene deugd, en dus ook van verfchil-
lenden prijs. Een pond van de besre
foort kostte hem 30 ftv., en een pond
van de flechtde foort i6 ftv. Hoe veel
ponden heeft hij yan de beste, en hoe
veel van de flechtere foort ontvan-
gen ?
I5t.) Een Slager zeide tot zijnen
knecht: daar hebt gij 100 gl., ga nu
naar het land en koop voor mij kalve-
ren en fchapen; in het geheel moet gij
S ftuk koopen: voor een kalf moet gij 14
gl. en voor een fchaap il gl. befteden.
Hoe veel kalveren,, en hoe veel fchapen
moest de knecht koopen?
152. Een Landman heefc 14 mudden
koorn naar de ftad gebragc, als rogge en
haver. Voor de mudde rogge krijgt hij 6
gl., en voor de mudde haver 4 gl. Te huis
komende telt hij zijn geld en bevindt,
D dat