Boekgegevens
Titel: Gemakkelijke voorstellen uit de algebra of stelkunst: ten dienste der scholen en bij bijzondere lessen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: J. Kuijpers Hz., 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 171 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206070
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Redactierekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemakkelijke voorstellen uit de algebra of stelkunst: ten dienste der scholen en bij bijzondere lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 3<5 )
als A, cn C flechrs ma:^ 200 7eel aU
B; te zamen zijn hcc i^Siuk. iloe vetV
had ieder?
H2.) Iemand zeide, w.^nneer ik
maal zoo veel geld had, als ik heb, zoo
had ik 375 gL meer dan ik li£b* Hoes
Teel gl. had hij?
113.) Cbristoffer zeide: had ik
nog een maal zoo veel mudden rogge in»
geoogst, I maal zoo veel en 8 mudden
daarbij, dan zoude ik isS mudden heb-
ben Hoe vael muddeia rogge heeft
Cbristaffer ingeoogsc?
114) A vroeg: hoe ved boomen
hebt gij in uwen tuin? B antwoordde:
had ik nog een maal zoo veel boomen,
f maal zoo vee;!, en daarbij nog a en 5
ea X ftuk, zoo zoude ik juist zoo veel
hebben als mijn buurman, die 10 x 10
en 2 X ïo en 2 X 3 ^uk in zijnen tuin
heeft. Hoe veelt boomen; had B in zijnen;
aiin? II5-)