Boekgegevens
Titel: Gemakkelijke voorstellen uit de algebra of stelkunst: ten dienste der scholen en bij bijzondere lessen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: J. Kuijpers Hz., 1819
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. P.B. 171 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206070
Onderwerp: Wiskunde: algebra: algemeen
Trefwoord: Algebra, Redactierekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gemakkelijke voorstellen uit de algebra of stelkunst: ten dienste der scholen en bij bijzondere lessen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 13 >
koopen. Zij werden het over den prijs,
zoodanig eens, dat de eene mee zijn geld
het zevende en de andere flechts het ne-
gende deel der fom betalen kon, en even-
wel hadden zij te zamen 32 gl. bij zich.
Hoe duur was het paard, en hoe vee!
geld had ieder bij zich?
35.} Twee perfonen zouden 20 gl.
zoodanig verdeden, dat de een 2 gl. meer
bekomen zou, dan de ander. Hoe veel
bekwam ieder perfoon? ! ' t
36.) Frans en Adolf kregen te
zaraen van hunne ouders ter kermis 22
ftv., met beding, dat dezelve zoodanig
onder hen' zoude verdeeld worden, dac
Adolfe wijl hij de oudfte was 5 ftv.
meer zonde hebben dan Frans. Hoe;
veel bekwam ieder?
3?0 37 StY. zullea onder drie perlb-
nea
f