Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. fl?

berouw en geroepwelke laatste onzijdig zijn, ter-
wijl het gebruik de eerste mannelijk stelt. Im-
mers berouw en geroép zijn niet van touw en roep
raet voorvoepjng van be en^ö, maur, volgens den
boven voorgedragen regel, van berouwen en roepen
afkomstig.
1:^4. Hetzelfde geldt ook in opzigt tot het
verschil van geslacht tusschen de woorden vaJ en
gevalj waarvan het eerste mannelijk en liet laatste
onzijdig is, als afkomstig van het werkwoord v^/-
icn Zoo zijn, daarentegen, afval, inval, uitval
enz , njanucUjk, als van hei mannelijke woord val
cn de voorzetsels af\ uit zamengesteld; ter-
wijl toeval^ verval^ voorval^ of met voorzetting van
toe^ ver ^ voor ^ uit geval ^ of, even als dit, uit
vallen ^ van de v/erk'coorden toevallen,^ vervallen.^
voorvallen j gesproten, onzijiig zijn.
135. Even eens is het gelegen met de woor-
den aaf:slag^ inslag^ misslage opslag ^ overslag ^
voorslag, alle van slag afkomstig, en, gelijk dit,
r.:annclijk , terwijl beslag ^ ontslag., verslag onzijdig
zijn, als, even gelijk geval vai* vallen van de
werkwoorden beslaan^ ontslaan.^ verslaan^ afkom-
stig
136. Onzijdig zijn, wijders, de woorden,
welke met ge beginnende en in te eindigende,
noch van een werkwoord, noch van een bijvoe-
gtlijk
(*) Zie ook L. V. bolhuis, bl. 72,
Ji 3