Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
92 NEDERDUITSCHE
zangeres en zangerin enz. Van dezen regel lieeft
het gebruik alleen het woord wy/uitgezonderd,
dat onzijdig is.
117, Vrouwelijk worden genomen de stoffelijk
ke namen der letteren van het ahé, als: dat woord
vordt met eene zacht-lange c gespeld — de regel
begint met eene groote ^ enz.
S. 118, Zoo ook zijn de cijfergetallen, wanneer
zij op zich zeiven stoffelijk uitgedrukt worden , van
het vrouwelijke geslacht, als: de zes, de negen,
de honderd enz. Doch bij verzameling worden zij
onzijdig gebezigd, als; het honderd, het vijf en
twintig host zoo veel. Hier moet men ook niet ver-
warren zulke gezegden, waarin eene uitlating van
het zelfstandige naamwoord plaats heeft, als: ik
koop de zes (bij voorbeeld visschen) voor zoo veel.
jj. 119. Vrouwelijk zijn de zelfstandige naam-
woorden, die, op schap eindigende, van bijvoege-
lijke naamwoorden afstammen, en eene hoedanig-
heid beteekenen, als: de gramschap, dronkenschap,
blijdschap enz. Ook zulke, welke, van zelfstan-
dige naamwoorden afkomstig, eene algemeenheid
van personen in een vergaderd ligchaam te kennen
geven, als: de broederschap, burgerschap, priester-
schap enz., terwijl deze laatste soort van woor-
den, wanneer zij eene gesteJdheid, waardigheid, of
bediening uitdrukken, onziidig is , als: het burger-
schap, meesterschap, stadhouderschap euz. (♦).
S. 120,
(♦) Zie bij de woorden van het tmijdigt geslacht