Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST*
3?
bijzonderen steen aanduiden, agaat, diaraant,
sajfïcr enz.; bij voorbeeld: zie hier eenen fraaijen
agaat; terwijl zij, voor de erts , of stof, genomen,
onzijdig zijn: eene doos van helder agaat.
>13. Mannelijk zijn insgelijks de woorden,
in dom uitgaande, wanneer zij den staat, de
magt, of gesteldheid eener zaak aanduiden, als:
de adeldom, eigendom, ouderdom, rijkdom, was-
dom enz, (*).
§. U4. Vrij algemeen zijn de woorden, in em
en sem uitgaande, van het mannelijke geslacht,
als: adem, bodem, balsem , bezem, bliksem, boezem
enz. En hiertoe kunnen ook de woorden, in /ra
en rm, bij intrekking voor /£<7J eu rfi/s , uitgaande ,
gebragt worden, als: arm, galm, halm, helm,
schalm, schelm, scherm, storm, worm enz.
115. 2. Tot het vrouwelijke geslacht behoo-
ren de eigennamen van vrouwen, als: Maria,
Joanna, Elizabet, Jozina enz.
§. 116. Wijders de namen van vrouwelijke ei-
genschappen, waardigheden en bedieningen, ais:
dienstmaagd, baker, kamenier. Ook die, welke
den uitgang ster hebben, als: voedster, loopster,
snoepster enz. Insgelijks zulke, welke van man-
nelijke zelfstandige naamwoorden ontleend zijn, en
in in, es, of Uer uitgaan, als: koningin, vorstin,
prinses, zondares, herbergierster, zangster, ook
zan-
(*) Zie verder, over de woorden in dtm uicgnaude, bij he!
tHZijiige geslacht.