Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. fl?
ïioiide men wel in het oog, dat niet de uitgang,
maar de bedoelde persoon het geslacht bepaalt,
dewijl baker, kamenier enz. vrouwelijk zijn.
§.109 Ook de namen van zoodanige werktuigen ,
gereedschappen, of zaken, die. van een werk-
woord afgeleid, het werk eeus mans vervangen of
verrigten, en die dus overdragtig tot eene zaak,
of een werktuig overgegaan zijn, vooral zulke,
die in er eindigen; bij voorbeeld, etn snuiter is
iemand, die snuit, een waaijer een, die waait,
een loeper een, die loopt, een wijzer een, die wijst
enz. Op deze wijs zijn dan mannelijk: stamper,
Ikhter, schepper (watervat), klopper, houwer, pas-
ser enz. Men verwtrre echter met deze woorden
geene andere mannelijke en onzijdige woorden,
welke zoodanige eigenschap niet aanduiden, als:
slinger, polder, donder, sluijer, lommer , leger ,
leder, voeder, en diergelijke, welke, schoon op er
uitgaande, echter niet op dezelfde wijs van werk-
woorden afgeleid worden, noch de we'feing daar-
van aanduiden. Slinger, bij voorbeeld, is eigen-
lijk het wortelwoord van slingeren', en schoon het
een werktuig zij om te slingeren , volgt daaruit
echter niet, dat slinger mannelijk is, dewijl, wan-
neer dit doorging, alle andere werktuigen, als
spade, houweel enz. mannelijk zouden moeten zijiu
110. Mannelijk zijn inïgelijks die zelfstandige
na-am woorden, welke, schoon op zich zei ven een
ander geslacht hebbende, echter wel eens als ei-
gene benamingen van majinen aangemerkt worden,
of