Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
6o
NEDERDUITSCHE
io6. Ter bepaling van de geslachten der zelf-
standige naamwoorden dienen dc volgende alje*
mecfte regels
A. Tot het man^eifjke geslacht behooren alle
eigennamen van mannen, als: Wdkm^ Anclrics ^
Pietcr, yakob enz.
J07. Wijders alle namen van mannelijke eigen-
schappen, waardigheden en bedieningen , als: heer ,
koning vont ^ koopman^ bode enz., waarieg-sn de
vrouwelijke uitgangen//;^, st, enrftf, \nkomr»g ^vont,
bodey en meer dergelijke woorden, niets atdocn.
§. iü8. Verder alle zelfstandige naamv»roorden,
welke," van werkwoorden afkomstig, op aar en
er uitgaan , wanneer zij de werking op eenen man-
nelijk en persoon overbrengen , als : makelaar ^ dra^
gcr f kuiper enz.; of die van een ander zelfstandig
naamwoord afgeleid, eenen werkenden mannelijken
persoon aanduiden, als: zondaar, logenaar^ schul'
denaar enz ; uoU niet dtn uitgang ier, als: tui-
nier ^ herbergier, w'^jngaar denier enz. En hierbij
hou-
O Tczc rc!?els zijn (dit zïj voor altijd ge'/egdj grootendecls
ontleend uit dc l^oorrede van den Huoglecraar a kluit, voor
den tadcn druk v»ii de ffjrt óer gtbruik$lijkste ztlfstandigs
naamvoorden^ bftitktnd door hunne geslachten ^ door d. vam
hoogstraten; ia welke Voorre »e ze r breedvt>erig. cn
niet minier grondig, over de ge-.lachten gt^hindcU wordt. Men
Tcrgelijke hiermede l. ten kate, o. 1, bi 80 cn verv., en
D. U. bi. 396-468; moonen, Nederd, spraakk. bl. ioo Cn
verv.; l. va.n bo.ht;is, in Ztjne aanteekeningen of de bê-^
knopte aMnleiiin% tot ée kenniste dtr spelling enz. Tan k. sxr)!.,
bl. 64 en vcrv.