Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST.
59
wijzen te dier tijd, in der tijd enz Even zoo
wordt liet woord dood zoo wel in het vrouwe-
lijke als mannelijke geslacht, en oorlog, boven-
dien nog, onzijdig gebruikt.
105. Dehalve deze drieledige onderscheiding
van de zelfstandige naamwoorden , zijn er nog twee
andere soorten ,. welke wy gemeenslachtige en ge-
lijk- of zelfslachtige woorden noemen. De eerste
zyn die woorden, welke mannelijk of vrouwelijk
z'yn , naar mate zij van eenen mannelijken of vrou-
welijken persoon gebezigd Vvorden, als: bode, boel,
gelijk ook gemaal, gids, gezel, erfgenaam, bed-
genoot , dischgenoot, echtgenoot, lotgenoot, vondeling,
vreemdeling, zuigeling enz.; waarvan eenige ook
met eenen vrouwelijken uitgang gebezigd worden,
als: bodin, gemalin enz. De laatste bevatten bei-
de de seksen otider een en hetzelfde gcslacht, het
zij mannelijk, vrouwelijk , of onzijdig. Hiertoe be-
hooren de mannelijke woorden arend, kemel, leeu-
werik , olifant, reiger, struis, uil, valk, vink, vos,
welke men nooit vrouwelijk zal vinden, sciioon zij
van de wijljes gebruikt worden. Zoo ook de vrou-
welijke woorden, muis, rot, haagdis, slang, duif,
kraai, musch, snip, tortel, zwaluw enz., welke al-
toos vrouwelijk blijven, schoon ook voor mannetjes
gebezigd wordende. I;isgelijks het vrouwelijke woord
kat, het//eik ook van den kater gezegd, eii het on-
zijdige woord f aird, waardoor zoo wel de hengst
als de merrie, gelijk ook kind, waardoor zoo wel
een jongen als een meisje aangeduid wordt.
S. 106.