Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST* 3?
ter gevoegde « aangewezen; terwijl de s dan te
pas komt, wanneer het enkelvoud op en eindigt,
als: genotgen, genoegens, verlangen, verlangens.
§. loo. Eindelijk dient aangemerkt te worden, dat
het onderscheid, hetwelk sommigen in het meer-
voud willen gemaakt hebben tusschen de uitgangen,
senen, als: kinders, kinäiren, vogels, yogelen, enz.,
meenende, dat de eerste uitgang tot den eersten,
vierden en vijftien naamval, de laatste tot de drie
andere naamvallen behoort, geheel willekeurig, en
noch op den aard der taal, noch op den voorgang
der achtbaarste schrijveren gegroiiJis; terwijl het
gevoelen van hen, die den uitgang s tot den ge-
meeïien, den uitgang en tot den deftigen stijl ge-
bragt willen hebben , door menigvuldige voorbeelden
on^er beste schrijveren krachteloos gemaakt wordt.
3. Over de geslachten der zelfstandige naam-
■ woorden.
§. loi. De waarneming van tweederlei geslacht
bij alL' levende wezens, namelijk het mannelijke en
vrouwelijke , heeft de menschen , bij de eerste vor-
ming van de taal, op het denkbeeld gebragt, om
hetzelfde onderscheid ook in dc uitdrukking van
zelfstandige, of als zelfstandig beschouwde, zaken
in te voeren. Doch , daar men van vele zaken zulke
donkere begrippen had, dat men aan dezelve geen
van beide geslachten konde toekennen, zoo ontstond
eene derde soort van woorden, namelijk onzijdige.
D 5 S. loa.