Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. 58
Al daf c^n heeft derhalve ook een meervoudig
getal , hetwelk in zyne soort meervoudig voor-
handen is, a's: mcn.ch, memchm, tafel, tafels,
boek, boeken enz.
S- 90. In zoo verre een eigennaam niet slechts
aan een, maar ook aan meer voorwerpen gegeven
wordt, hebben de eigennamen ook een metrvoiil;
bij voorbcei;'.: tk htb onder mijne kinderen twee
Pieters. üok wanneer een eigennaam ter aandui-
ding van zekere eigenschap dient, als. de Ncw'
tons va.i omen tijd — de Alcxandcrs van het
Noorden^ dat is, de mannen, die in kenrJs en
moed datgeen zijn, wat Newton en Aiexander
waren.
S 91- Eenige zelfstandige naamwoorden worden
alleen in het enkelvoudige ge'al gebruikt, als: raad
(^raadgeving), roof (prooi), stof, v^eenz.; zoo ook
die zelfstandige naamwoorden, welke eene stoffe-
lijkheid beteekenen , als: aarde^ spek, vet, smeer,
Vleesch , goud, drek. bloed, draf, gerst, gras, hooi ,
kaf, klei, leder, le-m , molm, mest, pek, pe^el,
stroo, slijk, slijm, teer, zweet, adem, speeksel,
schimmel, mo^t, talk, dauw, was, asch, sneeuw,
ijs, ijzer, koper, lood, tin, blik, zilver, boter,
melk, vlas, hout, sletn, been, water, koorn, tarw,
zand, ooft, meel enz., in zoo verre, namelijk,
daardoor, alleen de stof, in het onbepaalde denk-
beeld, aangeduid wordt. Viudt men intusschen
sommige dezer woorden in het meervoud gebezigd,
dan is dit een meervoud, af|{eleid van het enkel-
D 3 voud