Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
4S NEDEROUITSCHE
worden de woordjes de, het, een of eene, welke
den naam van l'f^'voorden dragen, voor dezelve ge-
plaatst, terwiil daardoor tevens derzelver geslacht
kenbaar wordt. Niet alle talen hebben dit rede-
deel.
J. 76. j. Alle voorwerpen hebben zekere eigen-
schappen van uitgebreidheid, gedaante enz., welke
bun eigen zijn, of hun aangebragt kunnen worden.
Wii noemen ^itztXwthijvoegelvkenaamwoorden,mzi^
zijn, bl) voorbeeld: goed., groot, schoon, wit enz.
§. Tl. 4. Dikwerf worden andere woorden gebe«
zigd, welke in de plaats der zelfstandige naamwoor-
den komen, om daardoor de gedurige herhaling van
een en hetzelfde woord te vermiiden; zij worden voor-
nanmv/oorden genoemd; en door middel van dezelve,
zeggen wij: de gierigaard leeft alleen voor zich zei-
ven', terwiU wij, zonder voornaamwoorden, in
plaats daarvan, zouden moeten zeggen: de gierig-
aard leeft alleen voor den gierigaard.
78. 5. Dikwerf moet ook het getal der door de
zelfstandige naamwoorden aangeduide zaken bepaald
worden; en dit geschiedt door de telwoorden, zijn-
de een, twee, tien, dertig enz. ; of ook veel, wei-
nig alle enz.; waarvan de eerste bepaalde, en de
laatste algemeene telwoorden genoemd worden.
§. 79. 6. Om eene zelfstandige eigenschap met
een zelfstandig voorwerp te vereenigen, en door
deze vereeniging eenjn volzin voort te breegen »be-
hoeven wij een woord, dat w^ M/^rtwoor^ noemen,
bij voorbeeld zijn: de man is groot — het huis was
schoon —