Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST* 3?
§ 72. De tusschenwerpsels drukken de gewaar-
wordingen slechts als gewaarwordingen uit; en
derhalve kunnen zij onder de woorden, als teeke-
nen van duidelijke voorstellingen, niet geteld
worden.
73. De woorden in den eigelijken zin laten
zich, voor zoo ver zij, in eene rede, op elkander
betrekking hebben, en dat geen, wat wij denken,
in eene geregelde orde uitdrukken, tot zekere
soorten brengen. Men noemt dezelve deelen der
redeipartes orationis^ t welke, behïlve de bovenge-
noemde tusschenwerpsels, drie hoofdsoorten bevat-
ten, en wel I. naamwoorden onder welke
algemeene benaming de zelfstandige naamwoorden
isubstantiva"., met hunne lidwoorden (^articuli'),
bijvoegelijke naamwoorden (adjectiva)&n voornaam-
woorden {pronomina) begrepen zijn; 2. werkwoor-
den {verba), en 3. kleinere rededeelen, als: tel-
woorden (jiumeralia'), voorzetsels (praeposiiiones"),
bijwoorden {adverbia), en voegwoorden Qconjunc-
tiones^. En tot deze of gene soort kan ieder woord
gerekend worien te behooren.
§. 74. I. leder ons bekend voo rwerp in denarunr,
her zij levend of levenloos , ligchamelgk of geestelijk,
heeft zijnen naam; deze naam wordt zelfstandig
naamwoord genoemd, om daardoor de zelfstandig-
heid des voorwerps aan te duiden. Zoodanige zijn :
mensch, paard, tafel, waarheid enz,
75. 2, Om de meerdere of mindere bepaaldheid
der zelfstandige naatnwoorden ts onderscheiden,
wor-