Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 sf NEDERDUITSCHE'
66. Verkeerdi-Uik hecht men dikwerf een werk-
woord met zijti bijwourd aaneen; waarvan echter
die uitgezonderd ziin, welke bij de zamengestelde
werkwoorden zullen voorkomen. Men schrijve der-
halve, van elkander gescheiden: te binnen brengen,
te woede zijn, achteraan kotmn, achteruit gaan,
naar boven kopen, vol gieten, veel gelden, overeen
stemmen, schoon maken, vlak liggen, goed maken,
terug keeren, te kur stellsn enz.
67. Twee door en verbondene Woorden wor-
gden mede van elkander gescheiden, omdat het kop-
pelwoord en de zamensmelting tot een denkbeeld
uitsluit. Derhalve een en twintig , drie en dertig,
yier en veertig enz. En dit heeft zelfs dan plaats,
wanneer die woorden als bijvoegeliike, of zelf-
standige naamwoorden voorkomen: de een en der-
tigste , een acht en veertiger, twee zes en dertig
ponders enz.
68. Even zoo worden van elkander gescheiden
veel beieekenend, hart veranderend, rijk geladen,
gepaard gaan, vooruit bekend, pas nuwv, jofig
geboren, boven genoe^nd, even wijd, even groot,
ierg op, berg af, op en neer, of neder, een arm
vol, eene hand vol ("J , hoe veel, zoo veel (echter
de hoeveelste enz.) zoo wel als.
% 69. Ik heb boven reeds aangemerkt, dat het
moei-
(*) Doorgaans schrijft mca btnivsl: eene bandvel sanmttkin-
gen , docli verkeerd, dewijl men in het meervoud niet zegt fjiit
iëvHiïïtn, miisr tmee ■)nmfen vel.