Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
70 sf NEDERDUITSCHE'
§, S9- Ook kunnen, door middel der zamenstel-
ling, rededeelen tot zelfstandige naamwoorden wor-
den , welke het op zich zelren niet zijn; schoon zij
in den deftigen stijl zelden gebezigd worden: deug-
niet, -weetniet, slokop, vraagal, albedril enz.
60. Het omschrevene, of nader bepaalde woord
blijft, in alle gevallen, onveranderd; dikwerf ook
het omschrijvende, of nader bepalende; tuinmarf,,
torenspits, kerkgang, tijdverdrijf, vadermoord,
halsdoek, tafelbord, huisdeur, hulpmiddel, mees-
terstuk, tandpijn, akkerbouw, nachlwacht, lepel-
kost, spiegelglas, dagloon, lofgedicht, geldzak,
hoofdstuk, hofpoort, landgoed, landheer, landman,
zondag, man.'ilic/it en vele anderen.
61. Sommigen der zamengestelde woorden ont-
vangen achter het omschrijvende gedeelte of lid eene
s, als! godsdienst, haviksneus, koningsmoord, hon-
gersnood, huwelijksgoed, geregt shof, rijksdag,
lijfsgevaar , krijgsman , kalfsvel, lamsbout, Var-
kensworst, ezelskop, raadsheer, arbeidsloon, kinds-
gedeelte, landsman (die met ons uit het zelfde land
is, in tegenstelling van het vorige landman, voor
landbewoner, boer) enz.
62. Anderen nemen eene e aan, als: zinne-
beeld, paardtkop, pennemes, koordcdanser, tinnc'
gieter, tandestoker, kurketrekker, zonnewijzer,
minnemoeder, bedestond, beereklaauw, liedeboek,
messemaker, naaldekoker, r.onneklooster eenige
anderen hebben 6 en f , als: hondekot, hondsdagen,
har-