Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST* 3?
henJiunst enz.; 6. een werkwoord en bijvoegelijk
naamwoord: brandheet, gedenkwaardig , heminnent*
vaardig, eetgraag enz.; 7. twee bijwoorden, of
een bijwoord en zelfstandig of bijvoegehjk naam-
woord: nimmermeer, daarna, welvaart, heden»
daagsch, eensgezt/ki, eensluidend enz.; 8. een
scheidbaar voorzetfei en zelfstandig, of bijvoegelijk
naamwoord: afgang, bijstand, inkoop, omweg,
hinnmkamer, onderkleed, bovenhuis, tegenspoed
enz., — opregt^ bovenmatig, bijziend, buiten'
landsch, uitmuntend enz.; 9. een onscheidbaar
voorzetsel en zelfstandig, of bijvoegelijk naam-
woord: antwoord, wantrouw, bestand, ondank
enz., —■ ervaren, wangunstig, ongeleerd, on-
wijs , onverantwoordelijk, ongenaakbaar, ontevre-
den enz. (*J); 10. eindelijk vele uit naam- en an-
dere woorden zamengestelde bijwoorden: cc«/^?/«;,
anderzini, geenszins, eensdeels, eensklaps, eenmaal,
andermaal, anderwerf, dikwerf, somtijds, somwij-
len, wederzijds, veclmaals, dermaien, eenigerma''
ten, allerwegen enz.
59*
(*) Velen bezigen te vrede, even als te moede; verder te
envrede; doch hel gebruik heeft hieromtrent beslist, dewijl het
eertijds gewone te vrede reeds een zamengesteld woord, tevre-
den, is geworden, blijkbaar in de verbuiging van tevfedentr,
tevredenheid; en zoo is het niet met te moede, waarvan geen
zelfstandig naamwoord gevormd is. Ontevreden is zooveel als
niet tevreden , en komt overeen met ennfianktUjk, enhiritden,
endeergrondelijk enz.
c 5