Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 sf NEDERDUITSCHE'
onuitsprekelijk en meer anderen. Verder moet men
de zamenstelling niet uitstrekken, de opeenstape-
ling van aan elkander gehechte woorden lietst,
door omschrijving, voorkomen, en , bij voorbeeld,
in plaats van erfstadhouderambt, het ambt van erf-
stadhouder bezigen.
58. jje zamengestelde woorden zi'in zoo veel-
vuldig, als er rtdedeelen zijn, welke op zulk eene
wijze met elkander kunnen verbonden worden^*), i.
Twee of meer zelfstandige naamwoorden: bierglas,
vijnkooper, veldmaarschalk enz. ; 2. een zelfstandig
en bijvoegeliik naamwoord : goudgeel, gunstrijk , ijS'
lioud enz.; in welke woorden het zelfstandige naam-
woord voorgaat, het welk in andere weder achter
gevoegd .wordt: hoogmoed, hoogepriester (j),
grootspreker, wijsneus., domoor, kaalkop enz.; 3t
twee bijvoegelijke naamwoorden: goedgunstig,vrij'
willig, andereudaagsch, ligtvaa*dig, kleinmoedig,
hooggeleerd, zoetvloeijend, hoogdravend; en met
telwoorden: eenhoofdig, eenparig, eenstemmig, een-
oogig, eer.toonig, dtiejarig, zeshoekig enz.; 4.
een voornaamwoord en zelfstandig naamwoord:
Uej de, zelf strijd, zelfmoord enz. j 5 een werkwoord
en zellstaiidig naamwoord; brandhout, draagband,
huurkoets, timmerwerf, rommelpot, drii.kgeld,
slaapmuts, waschvat, schrijftajel, schaft klok, rc'
ken-
f*) Over de tamcngtstilde 'jierktaotrJeti wordt bij de werk'
veoricn en vcorzelsels gehandeld.
(D Zie over de vcrliuiging vsn dit woord, mijn AiJeri.
fnalkundif Weerdenheek , bij hetgefriester.