Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page

NEDERDUITSCIIE
woorden, welke zoo belangrijk voor de kennis der
taal is, dat men, volgens l. tefq kate, ,, de
,, gansche aflcikundc^ als bij uitstek, met dien
,, naam zou mogen bestempelen."
S« 53' De woorden zijn niet op eenmaal ontstaan,
maar het eene woord is uit het andere gevormd
geworden. Een oorspronkelijk woord, of zulk een,
hetvvc!k niet uit een ander ontstaan is, maar wel
een ander kaa voortbrengen, htet stam'woord; en
zulk een, het welk (foor middel van voor- en ach-
tervoegsels j uit zoodanig een stamwoord gevormd
is, wordt een afgeleid woord genoemd. Zoo zijn,
bij voorbeeld, b&rg.^ dctly huis, man stamwoorden,
maar gebergte, deelbaarverhuizen^ mannelijk af-
geleide v/oorden
D. OVER DE ZAMENSTELLING DER WOORDEN.
§. 54 De woorden ziin eenvoudige of zamenge^
sulU' ten eenvoudig woord is zulk een, welks
dee-
(*) l. ten kate zcgt , ,, dat dc vjoordontJtding eene stof
„ is, welke, cm hnre uitnemende rijkheid, en tercns om hare
,5 nieuvvlicid, in geen klein vertoog , naar vereisch teh-indelen
,, is 5 waarom hij dezeïv;; ook voor eene afzonderlijke verhande-
,, ling gespaard lud." JCn daar degroote te n kate dczcgcwig-
tige taak zoo meesterlijk uitgevoerd lieeft, wijze ik den Iczernaar
het tweede deel van 's JVlans meermaal genoemd onschatbaar
werk, bl. cn vcrv., om in dit gewigtig stuk de beste ondcr-
rlgting te bekomen. In deze spraakkunst zulfen echter, hier ea
dpar, desaangaande ook eenige wenken gegeven worden.