Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST* 3?
mond uitgesproken wordt. Het getal der letteren,
welke tot eene lettergreep behooren , is derhalve on-
bepaald; zij kan echter niet meer ietteren bevatten,
dan men met eene enkele opening of sluiting van
den mond kan voortbrengen.
49. Eeue lettergreep kan uit eene eenige letter
bestaan, welke echter een klinker moet wezen:
a-del, e-del\ of uit eenen klinkeren medeklinker:
ga-ve, al-le', of uit verscheiden medeklinkers, wel-
ke eenen, of meer gemeenschappelijke klinkers heb-
ben: dak, staak, strik, strijd, ding, troon,
stroom, kroost, schreeuwt enz,
50. Uit lettergrepen ontstaan woorden. Een
woord is eene verstaanbare uitdrukking van eenig
denkbeeld, welke in eene ademhaling uitgesproken
wordt. Het bevat zoo vele lettergrepen, als tot
deszelfs voortbrenging openingen van den mond ver-
eischt worden; af-ge-ven, god'de'lijk, waar»
schijn-lijk-heid, ver-ont-tiaar 'di-ging enz.
S. 51. Een woord, hetwelk slechts uit eene let-
tergreep bestaat, heet eenlettergrepig', wanneer het
twee, of meer lettergrepen heeft, tweelettergrepig
enz., of algemeen veellettergrepig. De meeste der
eenlettergrepige woorden zijn •wortelwoorden; som-
mige derzelven ontstaan ook uit zamentrekking,
als: ambt uit ambacht, biegt uit bigicht.
5a. Op vvjik eene wijze uit enkele letteren woör-
den ontstaan, leert de voordgronding (etymologie'),
of de kennis van den oorsprong en de vorming der
C 5 wtjor-