Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
sf NEDERDUITSCHE'
woord oor weglaten. En uit d;t alles is gemakke-
lijk op te maken, dat de schrijfwijs van gh, welke
oudtijds plagt plaats te grijpen, met regt, als on-
gegrond en geheel nutteloos, verworpen wordt.
S 43. Ten aanzien van de ; dient nog aange-
merkt te worden, dat men dezelve doorgaans ver-
keerdelijk als eenen medeklinker beschouwt, daar
zij intusschen niets anders dan dc klinker i is,
welke, aan het begin der woorden voor eenen an-
deren klinker staande, door de schielijkheid der
uitspraak, als een medeklinker luidt, en als dan,
door eenen lang onderuit gehaalden staart, van de
gewone »onderscheiden wordt: zoo dat jagen, jakob,
eigenlijk niet anders is, dan iagen^ ia\ob, schielijk
uitgesproken. De ouden schreven zoo wel iaer
en jaer, als jaar,
2. Over de verdeeling van de medeklinkers.
§. 44. Zonder genoegzamen grond heeft men voor-
heen de medel!linkers verdeeld in hahe klinkers en
stomme letters, noemende die, bij de uitspraak van
welke een klinker voorafgaat, als: ef, el, em, en,
er, es halve klinkers, en die, waarin een klinker
volgt, als: be, ehe, de, ge, ka, pe, te, ve,we,
ze, of zed, stomme letters Immers, alle medeklin-
kers zijn , buiten zamenstelling met de klinkers , van
natuur klankeloos, doch derzelver geluid wordt
terstond gehoord, zoodra een klinker daarbij komt;
en dit geluid heeft altoos iets van den bijgevoeg-
deu