Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
sf NEDERDUITSCHE'
ve eigen te maken, kunnen echter niet alle woor-
den, welke deze onderscheiding vereischen, daar-
toe gebragt worden; waarom voor hen , wier uit-
spraak en gehoor voor den verschillenden klank
dezer woorden niet geschikt zijn, een taalkundig
v/oordenboek (♦), waarin dit onderscheid opzette-
lijk aangewezen wordt, eene onontbeerlijke behoefte
is, en altoos het beste hulpmiddel zal wezen (f).
b. over de medeklinkers.
I. Over sommmige te onregt onder de Neder duit'
sche medeklinkers gerangschikte letteren.
39, Wij hebben boven 2.) reeds gezien,
dat de c, q, en x als vreemde letters mogen be-
schouwd worden, en derhalve tot de echt Neder-
duitsche medeklinkers, eigenlijk, niet behooren,
kunnende dezelve in woorden van uiiheemschen
oorsprong gebezigd worden, als: Cicero, Cyprus,
Quintilianui, Xerxes, Xantippe enz.
s. 40.
(*) Of eene woordenlijst, zoo als achcer de VerhaadeHng ovtr
de Nederduitsche spelling, van den Hoogieeraar m. siegenbeek
gevoegd is, bl 339 en verv.
(t) Dewijl de Hoogleeraar m. siegenbeek in zijne bo-
vengenoemde verbandeling, over de -verlenging, verdubbeling
en ver-.visseling der klinkeren opzettelijk gehandeld heeft, zal
ik, om niet hetzelfde te zeggen, deze onderwerpen onaange-
roerd laten, en wij/.e den lezer derhalve derwaarts.