Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. fl?
3. In woorden, waarvan eg, oF ege, in ei earaen-
getrokiven is, als : dweil van dwegel, peil van pe-
gel, steil van sttgel, zeil van zegel enz. 4. Fin-
delijk in alle woorden op heid, lei stein uitgaan-
de, als: goedheid, standvastigheid, eenerlei, veler-
lei, ijsselstein, ravestein enz.
37. Hierbij dient nog aangemerkt te worden,
dat de woorden , met ij of ei gespeld, niet alleen in
klank; maar dikwerf ook zeer veel in beteekenis ver-
schillen , als: blij, blijde (verblijd) , en ^/«(visch),
hij en hei, ijken (een merk zetten^ en eiken (ei-
kenboom) , lijden (verdragen) en leiden (geleiden
mijden (vermijden') en meiden (dienstmeiden j, nij-
gen (groeten, gelijk de vrouwen) en neigen (over-
hellen) , pijlen (van pijO en peilen (de diepte peilen) ,
rij (rang) en rei (zangrei>. Rijn (de rivier) en
rein (zuiver), rijzen (opstaan) en m^««(eenereis
doen), stijl (eener deur, ook schrijfstijl) en steil
(bijv. naatnw.), vijlen (het ijzer) en veilen (te
koop), vlijen (gelijk leggen) en vleijen (streelen),
wijden (verwijden) en n'siden (in de weide gaan)
enz. (*)
38 Doch hoe nuttig en noodzakelijk het zij,
de bovengenoemde regels ter behoorlijke onder-
scheiding van de zacht-lange en scherp-lange e en
0, van ij en ei, in acht te nemen, en zich dezel-
ve
(*) Zie hierover, ia het breede, l. ten kate, Aanltiding
tot de ktnnisst van het verhevene deel der Keierdmtsebe sprakt y
D. I. bU 176-110.