Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNSt. ï9
nijgen, neeg, genegen', zoo ook nijpen, prijzen^
rijden, rijgen, schijnen, schrijven, verdminen,
■wijken, wijzen, wrijven, zwi'gen enz,; gelyk ook
alle deze woorden zamengesteld, als: bidrijven,
belijden, bewijzen, ontbijten, ontwijken enz.; en
de daarvan afgeleide, als: bedrijf, bewijs, blijk,
ontbijt, schijn enz. 2. In vele onzer zelfstandige
naamwoorden, welke eenen staat, eene waardigheid,
of werking aanduiden, als: slavernij, burgerijs
kramerij, haspclerij, heerschappij, hoererij, roo'
verij, strooperij, vrijerij , vleijerij, bedelarij, af-
goderij, dieverij, huichelarij, voogdij, bakkerij,
browwerij enz. En, gelijk deze uitgang van het
latijnsche ia schiint afkomstig te zijn , zoo eindigen
de basterdwoorden, die in het latijn op ia, en in
het fransch op ie uitgaan, bij ons ook opy, als:
abdij, iabbatia'), haverij (^avaria, averie'), ma/vazij
{tnalve.ie^, kanselarij {chancelerie^, melodij {jnela-
dia), specerij {epiceries) mz. 3 In woorden, wel-
ke uit andere talen ontleend zijn, en in de 001-
spronkelijke taal den nadruk op i hebben, als: be-
gijn (^beguina), gordijn (^cortina'), jasmijn (^jas-
myn'), konijn {cuniculus), lijm ilimus'), mijter
{mitra) , Nijl {Nilus), olijf (oliva), Paradijs
{Paradim), stijl (^stilus), tijger (tigris), vijg
{ficus), wijn (jvinum) enz.; met derzelver zamen-
gestelde en afgeleide woorden.
§. 25. Ter nadere verklaring van den eerst ge-
noemden regel, welke zegt, dat de ij in ongelijk-
vloci-