Boekgegevens
Titel: Nederduitsche spraakkunst
Auteur: Weiland, Pieter
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1820
Nieuwe door den auteur zelven overziene en verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 700 : 1820
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206030
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederduitsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKKUNST. fl?
aannemen, als: bogcl, beugel, bootseren, boetseren^
foken, jeuken, logen, leugen, molen, meulcn,
noot ^ neut, schot, scheut, vonen, weunen, zomer,
zeumer, zoon, zeun enz. 3. In de liingstaartige
werkwoorden , welke insgelijks dikwerf eu hebben,
als betoteren, beteuteren , protelen, preutelen enz.
Hiervan zijn uitgezonderd noodigen, tooveren. 4.
lil woorden, waarin de 0 verkorting duld:, als: bo-
ter, botter, lüzcn, losjcn, fchotel, fchottel tx\z.\
als mede in het meervoud dier woorden, welke in
het enkelvoud de scherp korte 0 hebben, als: ge-
boden van gebod, holen van hol, hoven van hof, lo-
ten van lot enz. 5. In woorden van uitheemschen
oorsprong, welke, bij ons, den klemtoon op de
lange 0 ontvangen, als: gepopel Qepeupcl), ivoor,
koor, koord, koper, mode, olie, persoon, puoly
(aspunt), roos, school, toren, zool enz. Hiervan
is uitgezonderd ons kroon, en, volgens ic i l 1 a a n en
den Rotterdamschen tongval, ook toon, troon.
32. De scherp-lange 0, daarentegen, wordt ook
gehoord, 1. in woorden van vreemde aflionist, wier
oorspronkelijke tweeklank au ino verwisseldis,alsï
klooster (claustram"), kool ^caulis), oor {auris),
poos (pausa), trezoor {thesaurus). 2. In woorden,
welke in het hoogduitsch met au geschreven worden ,
als: boom, Baum, koopen, kaufen, loopen, laufen,
oog, Auge enz. (,♦).
5. Over
(*) Zie over de zacht-lange en scherp-lange « en », de yer-k